opc_loader

 

Snel aan de slag met Rekentik

 

Hier vindt u de benodigde informatie voor een optimale werking van de programma's.
Klik op een link hieronder om direct naar dat onderwerp te gaan.

 

 

Systeemvereisten

Om de software van Rekentik te installeren en te gebruiken, moet u minimaal beschikken over een systeem met de volgende configuratie:

 

Categorie Omschrijving
Computer
 • Een 32-bits of 64-bits processor met een kloksnelheid van 2 GHz of sneller
 • Minimaal 1 GB intern geheugen
Schijfruimte
 • Minimaal 8 Mb per programma
Beeldscherm
 • Minimaal een resolutie van 800x600, VGA
Besturingssysteem PC
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of hoger, zoals Windows 8 of 10
Besturingssysteem fileserver
 • Windows Server 2008 of hoger
Plugins
 • Abobe® Flash® Player - ActiveX-versie

 

 

Installatie

De software van Rekentik kan op twee manieren worden geïnstalleerd:

 

 • Op de harde schijf van een 'standalone' PC (of laptop)
  Dit is één enkele computer. Deze kán aangesloten zijn op een computernetwerk, maar de software is alleen op te starten en te gebruiken op deze PC.
  Tijdens de installatieprocedure kunt u een snelkoppeling laten plaatsen op het bureaublad, zodat de software eenvoudig kan worden opgestart. Ook via het menu START op de taakbalk van Windows kunt u de software benaderen of desgewenst verwijderen.

 

 • Op de harde schijf van een fileserver
  Een fileserver is de centrale computer in een netwerk waarmee meerdere computers zijn verbonden. De software hoeft u dan maar één keer te installeren, waarna iedereen die is ingelogd op het netwerk deze kan opstarten; bijvoorbeeld via een snelkoppeling op het bureaublad van de gebruiker. Zie de afbeelding hieronder.

 

Schematische weergave van installatie

 

De programma's van Rekentik zijn 'multi-user'. Dat betekent dat meerdere gebruikers tegelijkertijd onder dezelfde loginnaam met een programma kunnen werken. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere leerlingen aan hun eigen tafel met draadloze laptops extra oefenen of een rekenspelletje spelen, terwijl u op het digibord met hetzelfde computerprogramma instructie geeft aan de rest van de klas.

 

Verder zijn de volgende punten van belang:

 

 • Zorg dat de PC, laptop of fileserver voldoet aan de hierboven genoemde systeemeisen.

 

 • Zorg dat u administrator-rechten heeft om een nieuw programma te installeren, anders kunt u een foutmelding krijgen tijdens het wegschrijven van de bestanden.

 

 • Start het installatieprogramma en volg de instructies op het beeldscherm. Tijdens de installatieprocedure dient u akkoord te gaan met de licentievoorwaarden.

 

 • Vervolgens wordt gevraagd waar het programma op de computer moet worden geïnstalleerd. Standaard is dit in de map C:\Rekentik, maar dit kunt u zelf wijzigen.
  Bijvoorbeeld op een PC of een laptop: C:\MyApps\Rekentik\Tik de Tafel\..
  Bijvoorbeeld op een fileserver: Q:\Rekentik\Tik de Tafel\..

 

 • Aan het einde van de installatieprocedure wordt gevraagd of u het programma voor de eerste maal wilt opstarten, zodat u uw persoonlijke gegevens kunt invoeren. Deze gegevens hebt u eerder via de mail van Rekentik ontvangen. Dit invoeren kan ook op een later tijdstip.

 

Een opmerking voor (systeem)beheerders
De programma's van Rekentik benaderen alleen (lokale) bestanden in de submap \DATA waar het hoofdprogramma (het exe-bestand) is geïnstalleerd. Voor elke gebruiker die het programma voor de eerste keer opstart, wordt daar een klein database-bestand aangemaakt. In dit bestand, wat dezelfde (account)naam heeft als de gebruiker, worden persoonlijke instellingen en scores bewaard.

 

Dit betekent dat iedere gebruiker over lees- en schrijfrechten moet beschikken in de submap \DATA van het hoofdprogramma. Het installatieprogramma van Rekentik zorgt hier automatisch voor, met de volgende uitzondering:
Omdat vanaf Windows 8 (en hoger) de map 'Program Files' volledig is afgeschermd - en daar aan standaard-gebruikers geen extra rechten kunnen worden toegekend, is het dus raadzaam om het programma in een andere map te installeren.

 

 

Abobe® Flash® Player

 

MEDEDELING
Op 25 juli 2017 heeft Adobe aangekondigd om na 2020 te stoppen met het uitgeven van updates voor de Adobe® Flash® Player. Rekentik blijft tot die tijd echter gewoon ondersteuning bieden en programma’s uitgeven in hetzelfde kleurrijke format, maar onafhankelijk van de Flash® Player, zodat we een nog een breder publiek kunnen bereiken.

 

Voor de Tik de Tafel, Klik de Klok en BreukenRondje in hun huidige vorm zullen wij de prijzen overeenkomstig aanpassen, zodat een thuislicentie voor particulieren zo’n 5 euro per jaar zal bedragen, en een schoollicentie gemiddeld 26 eurocent per leerling.

 

Klanten die al in het bezit zijn van een gebruikerslicentie, of deze de komende tijd aanschaffen, zullen na die datum voorzien worden van gratis updates.

 

De programma's van Rekentik werken samen met de ActiveX-versie van de Adobe® Flash® Player. Deze ActiveX-versie is standaard aanwezig op de besturingsystemen Windows 8 en hoger. In dat geval hoeft u verder niets te doen.
Werkt u met een eerdere versie van Windows, zoals Windows XP, Windows Vista of Windows 7, en ontbreekt de Flash® Player op uw computer, dan kunt u de meest recente versie alsvolgt downloaden en installeren op uw computer of laptop (dus niet op de fileserver):

 

 

 • Kies bij stap 1 uw besturingssysteem: Windows 7/Vista/XP.

 

 • Kies bij stap 2 voor Internet Explorer - ActiveX.

 

 • Let op: Zet de Optionele aanbiedingen UIT, dus geen vakjes aanvinken.

 

 • Klik op de gele knop met de tekst Nu downloaden.

 

 • Klik daarna op de download-knop van uw browser en selecteer het bestand wat u zojuist hebt gedownload. Hiermee wordt de Adobe® Flash® Player geïnstalleerd op uw computer of laptop.

 

Download Adobe Flash Player

 

De programma's van Rekentik controleren overigens altijd op de aanwezigheid van de ActiveX-versie van de Adobe® Flash® Player. Ontbreekt deze op uw computer, dan wordt u (na bevestiging) automatisch doorgestuurd naar de website van Adobe en wordt het programma van Rekentik direct afgesloten.

 

Een opmerking voor (systeem)beheerders
Zorg dat uw computer beschikt over de meest recente ActiveX-versie van de Adobe® Flash® Player. U kunt dit proces automatiseren door bij een installatie of update van de Flash® Player te kiezen voor 'automatische updates'.
Wordt bijvoorbeeld de inhoud op het scherm niet goed weergegeven bij het laden van een module, dan werkt u met een verouderde of niet goed functionerende versie en dient deze te worden bijgewerkt. Bij Windows 8.x en hoger kan dat door handmatig een extra update van Windows uit te voeren.

 

 

Veel gestelde vragen

Klik op een vraag hieronder om direct naar het onderwerp te gaan.

 

 1. Ik heb een klacht. Wat moet ik nu doen?
 2. Heb ik recht op herroeping?
 3. Heb ik garantie op de software van Rekentik?
 4. Verzamelen de programma's van Rekentik leerlingresultaten voor analyse en diagnosticering?
 5. Zijn de programma's altijd schermvullend (full screen)?

 

1. Ik heb een klacht. Wat moet ik nu doen?
Via het contactformulier kunt u uw klacht aan ons bekend maken. Vermeld daarbij het ordernummer indien van toepassing. Wij zullen hier binnen 3 werkdagen inhoudelijk per email op reageren.
Klachten mogen zowel betrekking hebben op de producten als op de dienstverlening van Rekentik. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

 

2. Heb ik recht op herroeping?
Nee. Omdat het hier gaat om de aanschaf van een downloadbaar product, dat wil zeggen digitale content op een niet-materiële drager, doet u als consument tijdens het bestelproces afstand van het recht op herroeping.
Meer hierover kunt u lezen in onze Algemene Voorwaarden. Tijdens de bestelprocedure wordt hiernaar verwezen en dient u hiermee akkoord te gaan voordat u een bestelling definitief maakt.

 

3. Heb ik garantie op de software van Rekentik?
Ja. Bij aanschaf van een product heeft u als consument altijd recht op wettelijke garantie. Dit geldt dus niet voor de gratis demoversie.
Wettelijke garantie wil in dit geval zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast verstrekt Rekentik extra garantie aan u als licentiehouder. Deze staat hieronder beschreven en kunt u eveneens terugvinden in onze Eindgebruikerslicentie. De 'extra' garantie die Rekentik verstrekt doet hierbij niets af aan de wettelijke garantie voor u als consument.

 

Omschrijving Extra Garantie
Rekentik garandeert dat de software substantieel werkt zoals omschreven in de documentatie; dat alle door Rekentik uitgegeven software met een eindgebruikerslicentie is voorzien van een digitale handtekening, waardoor de integriteit en authenticiteit van de software is gewaarborgd en de ontvanger kan controleren dat deze daadwerkelijk van Rekentik afkomstig is; dat de software geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; dat de software geen informatie verzendt over het internet; dat de software geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de software; maar voor het overige niets.

 

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Rekentik jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de software.
Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Rekentik. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht of door onrechtmatig gebruik.

 

De software van Rekentik maakt gebruik van versleutelingsroutines voor de opslag van uw activatiegegevens. Hierdoor is het voor derden in principe niet mogelijk om de software te kopiëren en deze vervolgens te gebruiken onder uw naam.
Daar sommige anti-virus programma’s versleutelde data echter markeren als onbetrouwbaar – een zogenaamde ‘false positive’, is alle door Rekentik uitgegeven software ter controle opgestuurd naar Symantec, door hen gecheckt en opgenomen in hun ‘White List’. Dit betekent dat alle software van Rekentik die voorzien is van een digitale handtekening gegarandeerd veilig is. Dit geldt ook voor de gratis demoversie.
Het rapport van deze securityscan kan desgewenst worden opgevraagd bij Rekentik.

 

Aangezien Rekentik licenties verstrekt voor onbepaalde tijd, geldt dit niet voor de extra garantie. Rekentik verleent deze service aan u als consument voor een termijn tot twee jaar na aanschaf van een product, met daarbij de nadrukkelijke vermelding dat het platform waarop de software draait:

 

 • hardwarematig voldoet aan de juiste systeemvereisten;
 • softwarematig op correcte wijze functioneert en bovendien wordt ondersteund door de aanbieders waarvan de software van Rekentik afhankelijk is; in dit geval Windows® van Microsoft® en de Flash® Player (ActiveX-versie) van Adobe®.

 

Voorbeeld 1
U wilt de software van Rekentik installeren op twee computers. Eén computer draait op Windows XP, de andere op Windows 10. In dit geval heeft u alleen recht op (extra) garantie voor de software die draait onder Windows 10, omdat Microsoft® Windows XP niet langer officieel ondersteund.

 

Voorbeeld 2
U werkt nog met versie 20 van de Adobe® Flash® Player. Deze bevat een fout waardoor de software van Rekentik niet goed wordt weergegeven. U heeft geen recht op (extra) garantie omdat:

 • Rekentik nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor nalatigheid van derden, in dit geval Adobe®;
 • u werkt met een verouderde versie van de plugin en dus eerst een update moet uitvoeren.

 

4. Verzamelen de programma's van Rekentik leerlingresultaten voor analyse en diagnosticering?
Nee. Hiervoor zijn al uitstekende programma's op de markt, zoals bijgeleverde software die aansluit op de methode van de uitgever.
De computerprogramma's van Rekentik kan men zien als een praktische toevoeging voor instructie, handig en snel toegankelijk voor ouder of leerkracht, met een speelse maar effectieve verwerking voor de leerling.

 

5. Zijn de programma's altijd schermvullend (full screen)?
Ja. Hiermee komt de 'beleving' en overdracht in visuele zin het best tot zijn recht. Bovendien voorkomt dit dat leerlingen tijdens het oefenen verzanden in een wirwar van openstaande vensters als zij per abuis buiten het programma klikken. De ervaring leert dat veel leerkrachten doorgaans meerdere programma's (vensters) actief hebben om vlot te kunnen werken tijdens het lesgeven. Met behulp van de Alt-Tab toetscombinatie, de Windows-toets of een permanent vergrendelde taakbalk kunt u eenvoudig andere programma's benaderen.

 

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op. Wij doen ons best om uw vraag zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden.